Kies een dag en tijdslot

Aansprakelijkheid

Alvorens het betreden van het inflatablepark, dient u het ‘Aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier’ te ondertekenen. Hierin accepteert u dat er een kans bestaat op letsel wanneer u de inflatable betreedt en gaat u akkoord met het feit dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw veiligheid. JumpSky is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, verlies en/of schade aan uw eigendommen.

Let op: dit is een zeer belangrijk document. Lees het goed door voordat u het ondertekent!

  • Ik ben tenminste 16 jaar oud en zal deelnemen (of ben verantwoordelijk voor de personen die deelnemen) aan de intensieve en fysiek zware inflatable gerelateerde activiteiten (verder: de ‘activiteiten’ genoemd) aangeboden door JumpSky.
  • Ik accepteer dat er een kans is op letsel bij deelname aan de activiteiten.
  • Om het risico op letsels te verminderen ga ik akkoord met het opvolgen van de veiligheidsinstructies waarvan ik reeds kennis heb genomen alsook de instructies die mij gegeven worden door het personeel van JumpSky vooraf en tijdens de activiteiten.
  • Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van de kinderen onder mijn gezag. Ik zorg ervoor dat zij de veiligheidsinstructies lezen, begrijpen en zullen opvolgen zoals aangegeven.
  • Ik verklaar dat als ik niet het ouderlijk gezag heb, ik ouder ben dan 18 jaar en toestemming heb van ouder(s)/voogd om het aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier te ondertekenen.
  • In het geval van een ongeluk, verlies of diefstal te wijten aan mijzelf of de kinderen onder mijn gezag, accepteer ik dat JumpSky niet aansprakelijk kan worden gesteld voor direct of indirect verlies, schade en/of letsel voortkomend uit deelname aan de activiteiten (behoudens het geval van ernstige nalatigheid te wijten aan JumpSky).
  • Ik verklaar dat ik, noch de kinderen onder mijn gezag, een medische conditie hebben (inclusief zwangerschap) waardoor deelname aan de activiteiten sneller kunnen leiden tot letsel bij mijzelf/zichzelf of anderen. (Bij twijfel graag navraag doen bij de ouder(s)/voogd).